ANKETNO ISTRAŽIVANJE – PRIVLAČNI I POTISNI FAKTORI EMIGRACIJE U RH

Istraživanje je provedeno u sklopu projekta „MI – JUČER, DANAS, SUTRA“ pa da se ukratko osvrnemo na rezultate.

Anketu je ispunilo 815 ispitanika (21% muškaraca i 79% žena). Najzastupljenija dobna skupina ispitanika je u dobnoj skupini od 21 do 40 godina (68%), slijedi dobna skupina između 41 i 60 godina (19%), potom do 20 godina starosti (10%), te najmanje je ispitanika bilo iz dobne skupine preko 61 godinu (3%).

Ispitanici su putem odgovora na dana pitanja omogućili uvid u privlačne i potisne faktore emigracije u RH. 73% ispitanika u jednom je trenutku razmišljalo ili aktivno razmišlja o odlasku u inozemstvu, a 27% njih nije razmišljalo o odlasku. Ispitanici koji su odgovorili kako ne razmišljaju o iseljavanju kao glavni razlog ostanka navode kako su im obitelj i prijatelji u RH. S druge strane, ispitanici koji razmišljaju o iseljavanju, kao glavni razlog naveli su jer ne mogu više podnijeti stanje u kojem se nalazi hrvatsko društvo. Dublji uvid u navedeni potisni faktor emigracije, pokazuje kako se korupcija postavlja kao najbitniji razlog želje za iseljavanjem. Nažalost, čak i ispitanici koji se ne planiraju iseliti iz RH, imaju negativnu percepciju o stanju hrvatskog društva, odnosno, većina ispitanika je ocijenila stanje hrvatskog društva kao negativno, koruptivno i neuređeno.

Ono što bi ispitanike potaknulo na ostanak u RH, su potrebne reforme u društvu, koje su rangirane prema važnosti na sljedeći način: reforma mirovinskog sustava, reforma zdravstvenog sustava, poticajna stambena politika te poticanje gospodarstva u području modernih tehnologija, industrije i poljoprivrede. Najmanje bitna je digitalna reforma hrvatske javne uprave.

Ovime možemo zaključiti kako ispitanici vrlo jasno razlučuju koji su problemi hrvatskog društva, od strukturnih, političkih te društvenih, kojima možemo zahvaliti izražene negativne trendove iseljavanja iz RH, kao i negativna demografska kretanja.