Održan ZOOM meeting u sklopu Projekta: “MI – jučer, danas, sutra”

 

Danas, 26.01.2022., održali smo ZOOM sastanak u sklopu projekta “MI-jučer, danas, sutra”. Bilo je govora o odrađenim aktivnostima projekta (fazama znanstvenih istraživanja te izradi znanstvenih članaka) te planu aktivnosti za budući period (trodnevnom predavanju za udruge, konferenciji u svibnj-lipnju, prijedlozima za predavanja na konferenciji,a bilo je govora i o platformi MI, koja je dostpuna na sljedećem linku: PLATFORMA MI