Predstavljen Lokalni program za mlade Grada Pule 2018.-2020. i projekt za mlade “SOS”

 

Danas, 22.08.2018. se u Gradskoj palači održalo predstavljanje Lokalnog program za mlade Grada Pule 2018.-2020. i projekta za mlade “SOS”.

Predstavljanju su prisustvovali u ime Grada Pule gradonačelnik Boris Miletić i viša stručna suradnica Upravnog odjela za kulturu Lena Radunić, predsjednica Udruge mladih i Alumni FET Pula Kristina Rabar te upraviteljica Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva Helga Može Glavan.

Gradonačelnik Miletić naglasio je važnost Lokalnog programa za mlade grada Pule, jednog od strateških dokumenata Grada Pule koji se provode, kao i  kontinuirano ulaganje u razvoj mladih, stjecanje dodatnih znanja i kompetencija mladih kao pokretača društvenog razvoja. Pula ulaže u mlade, i daje im veliku važnost, jedan od pokazatelja je i to što je upravo Pula domaćin Regionalnog zasjedanja Parlamenta mladih  koji će se održati od 27. do 30. rujna kao i  Nacionalne konferencije Savjeta mladih RH koji će se održati od 7. do 9. prosinca. 2018. godine.  „Truditi ćemo se i dalje  odgovoriti na izazove i potrebe mladih.“, dodao je Miletić.

Viša stručna suradnica iz Upravnog odjela za kulturu Lena Radunić naglasila je kako su upravo mladi na radionicama i fokus grupama kreirali sadržaj Lokalnog programa za mlade Grada Pule 2018.-2020., prvog strateškom dokumenta za mlade, u skladu s vlastitim potrebama i interesima. Planira se potaknuti suradnja među lokalnim dionicima kako bi se mladima kroz različite programe i projekte omogućilo stjecanje znanja i vještina koje ne mogu dobiti kroz formalne oblike obrazovanje. Svi dionici u zajednici trebali intezivnije promovirati svoje aktivnosti, informirati mlade o demokratskom sudjelovanju u društvu  i na takav način stvoriti poticano okruženje za uključivanje mladih u proces donošenja odluka.

Predstavila je Lokalni program za mlade Grada Pule koji obuhvaća pet najvažnijih područja život mladih, a to su obrazovanje i usavršavanje, položaj na tržištu rada i poduzetništvo mladih, zdravlje mladih i socijalna politika, aktivno sudjelovanje mladih u društvu te kultura i slobodno vrijeme mladih te navela da se kroz projekt SOS planira realizirati veći dio ciljeva Lokalnog programa za mlade Grada Pule. Zatim je dala riječ Kristini Rabar, predsjednici Udruge mladih i Alumni FET Pula.

Kristina je predstavila projekt “SOS” (socijaliziraj,osvijesti, samozaposli) koji pokriva tri od pet područja iz Lokalnog programa za mlade Grada Pule:  Obrazovanje i usavršavanje mladih, Aktivno sudjelovanje mladih u društvu i Položaj na tržištu rada i poduzetništvo mladih.

Rekla je kako projekt traje od 18.05.2018.-18.05.2020., nositelj projekta je Grad Pula, te partneri Udruga mladih i Alumni Fakulteta ekonomije i turizma u Puli, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva Istra i Zaklada Slagalica iz Osijeka.

Helga Može Glavan, upraviteljica Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva nadovezala se na kolegice stavljajući važnost na suradnju javnog i civilnog sektora kroz projekte te osnaživanje mladih za aktivnije djelovanje u svojoj zajednici. Zaklada će kroz projekte provoditi aktivnosti osnaživanja mladih za razvoj društvenog poduzetništva, inovscija i samozapošljavanja mladih u društvenim sferama.

Grad Pula je dobio za provedbu projekta maksimalan iznos od 699.574,79 kuna financiranih iz Europskog socijalnog fonda i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.