ProAKTIVIST

Cilj projekta je educiranje i osposobljavanje najmanje 100 studenata i studentske populacije o načinu rada jedinice lokalne i regionalne samouprave te mogućnosti uključivanja u donošenje odluka.

 

Trajanje projekta 15.06.-15.12.2019.

 

Financiranje projekta omogućeno je Pozivom za dostavu zahtjeva za financiranje studentskih aktivnosti/projekata/programa studenata u 2019. godini Studentskog centra Pula.