Projekt “E(U)duciraj se i kreni u poduzetništvo”

U sklopu projekta na Fakultetu ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”, održane su radionice za pisanje projekata i EU projekata za mlade! 

 

 


 

Anketa Slobodno vrijeme mladih Grada Pule  provodi Udruga mladih i alumni FET Pula, u suradnji sa Savjetom mladih Grada Pule te Studentskim zborom Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Anketa je ANONIMNA te Vas molimo da iskreno odgovorite NA SVA PITANJA.

 

Anketu možete otvoriti na sljedećem linku: Slobodno vrijeme mladih Grada Pule

 


 

Nositelj projekta: Udruga mladih i Alumni FET Pula

 

Trajanje projekta: od 15.05.2018. – 31.12.2018.

 

Aktivnosti projekta jesu:

– osposobljavanju mladih u različitim područjima čime se utječe na jačanje njihovih kompetencija prilikom zapošljavanja i samozapošljavanja,

– provođenje istraživanja interesa i slobodnog vremena mladih Grada Pule.

 

 

Provedbu projekta “E(U)duciraj se i kreni u poduzetništvo”, omogućili su sljedeći sponzori i donatori: Grad Pula-Pola, Studentski Centar Pula, Savjet mladih Grada Pule, Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, poduzeće ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. te ACI d.d..  “Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku ACI d.d.. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Udruge mladih i Alumni FET Pula i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta ACI d.d..”