PROJEKT „MI – JUČER, DANAS, SUTRA“

Nositelj projekta: Udruga mladih i Alumni FET Pula

 

Partneri: na projektu surađuju četrnaest organizacija

 

  • Organizacije civilnog društva (OCD): Udruga ZUM, Udruga za mlade Maro i Baro, Udruga (na)gluhih osoba „VIDEATUR“, Udruga „Studio B“, Udruga „Centar za kulturu dijaloga“, Volonterski centar Osijek, Mreža udruga Zagor
  • Visokoobrazovne institucije: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište u Rijeci – Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku – Ekonomski fakultet, Ekonomski fakultet u Splitu
  • Jedinice lokalne (regionalne) samouprave: Grad Pula-Pola, Istarska županija

 

Kratki opis projekta: Aktivnosti projekta su usmjerene na rješavanje problema nedovoljnog jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva i negativnih trendova migracijskih kretanja u RH putem predlaganja javnih politika.

 

Cilj: razvijanje dijaloga i jačanje suradnje između OCD-a, JL(R)S-a te visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem kreiranja poticajnog okruženja, sprječavanjem daljnjeg iseljavanja i nezaposlenosti, tako što će se provesti znanstvena istraživanja i strukturirani dijalozi, kao temelj za izadu javnih politika, koje bi služile za donošenje novih reformi i mjera u RH.

 

Ukupna vrijednost projekta: 3.562.367,03 HRK, financiran u cijelosti putem bespovratnih sredstava. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

 

Razdoblje provedbe: 30.10.2020. – 30.10.2023.

 

Lokacija: Republika Hrvatska

 

 

„No one leave home unless home is the mouth of a shark.“

 

 

Projektom „MI – jučer, danas, sutra“ želi se utjecati na rješavanje problema negativnih trendova migracija u RH, posebice iseljavanja mlađe populacije. Znanstvenim istraživanjima definirat će se područja  u kojima su utvrđene potrebne društvene promjene nužne za rješavanje navedenog problema. Kroz interdisciplinarnu suradnju organizacija civilnog društva, visokoobrazovnih, znanstvenih institucija i jedinica lokalne (regionalne) samouprave, kreirat će se šest dokumenata koji će sadržavati smjernice javnih politika iz područja za koje se kroz projekt odredilo kao ključnima za rješavanje problema. Smjernice javnih politika bit će upućene Vladi RH kako bi se doprinijelo pokretanje reformi i donošenja novih mjera u svrhu suzbijanja negativnih trendova migracija i zaposlenosti stanovništva.

 

Tijekom trajanja projekta organizirat će se mnogobrojne radionice, debate/panel rasprave u svrhu uključivanja šire javnosti na projekt, uz mogućnost snažnijeg uključivanja na projekt kroz volontiranja za sve zainteresirane. Otvaranje web stranice i pripadajuće mobilne aplikacije, aktivnosti i rezultati projekta bit će javno dostupni i služiti kao podloga za daljnji napredak u rješavanju problema negativnih trendova u migraciji i razini zaposlenosti u RH.

 

 

„We all have hometown appetites.“