Započeo je novi projekt Udruge, Projekt “E(U)duciraj se i kreni u poduzetništvo”

 

Nositelj projekta: Udruga mladih i Alumni FET Pula

Trajanje projekta: od 15.05.2018. – 15.10.2018.

Aktivnosti projekta jesu:

– osposobljavanju mladih u različitim područjima čime se utječe na jačanje njihovih kompetencija prilikom zapošljavanja i samozapošljavanja,

– provođenje istraživanja interesa i slobodnog vremena mladih Grada Pule.

 

Detalje i aktivnosti projekta pratite na sljedećoj POVEZNICI

 

Provedbu projekta “E(U)duciraj se i kreni u poduzetništvo”, omogućili su sljedeći sponzori i donatori: Grad Pula-Pola, Studentski Centar Pula, Savjet mladih Grada Pule, Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli te poduzeće ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o..